1
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.
1
Sionul are temeliile aşezate pe munţii cei sfinţi:
2
Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât toate locaşurile lui Iacov.
3
Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu! – (Oprire)
4
Eu pomenesc Egiptul şi Babilonul printre cei ce Mă cunosc; iată, ţara filistenilor, Tirul cu Etiopia: „În Sion s-au născut.” –
5
Iar despre Sion este zis: „Toţi s-au născut în el”, şi Cel Preaînalt îl întăreşte.
6
Domnul numără popoarele, scriindu-le: „Acolo s-au născut.” – (Oprire)
7
Şi cei ce cântă şi cei ce joacă strigă: „Toate izvoarele mele sunt în Tine.”