1
Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.
1
Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
2
să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel sfânt şi să te sprijine din Sion!
3
Să-Şi aducă aminte de toate darurile tale de mâncare şi să primească arderile tale de tot! (Oprire)
4
Să-ţi dea ce-ţi doreşte inima şi să-ţi împlinească toate planurile tale!
5
Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!
6
Ştiu de acum că Domnul scapă pe unsul Său şi-i va răspunde din ceruri, din locaşul Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.
7
Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.
8
Ei se îndoaie şi cad; dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.
9
Scapă, Doamne, pe împăratul şi ascultă-ne când Te chemăm!