1
Când a ieşit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin,
2
Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfânt, şi Israel, stăpânirea Lui.
3
Marea a văzut lucrul acesta, şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi:
4
munţii au sărit ca nişte berbeci, şi dealurile, ca nişte miei.
5
Ce ai tu, mare, de fugi, şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6
Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci, şi voi, dealurilor, ca nişte miei?
7
Da, cutremură-te, pământule, înaintea Domnului, înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8
care preface stânca în iaz, şi cremenea, în izvor de ape.