Statut

Extras din Statut si Regulamentul de functionare

In desfasurarea activitatii sale Biserica Penticostala Sfanta Treime Bistrita adopta urmatoarele urmatoarele principii :

Principiul garantarii dreptului la libertatea de gandire, de constiinta si religie al oricarei persoane de pe teritoriul Romaniei potrivit Constitutiei si tratatelor religioase la care Romania este parte.

Principiul non-discriminarii. Nici o persoana nu poate fi pusa in situatie de inferioritate pentru credinta sa sau apartenenta la o grupare, asociatie religioasa sau cult ori pentru exercitarea libertatii religioase.Dobandirea si exercitarea drepturilor religioase se realizeaza fara constrangere.

Principiul egalitatii. Cultele legal recunoscute sunt egale in fata legii si autoritatilor statale de orice rang. Raporturile cu alte culte sau organizatii se realizeaza in baza respectului reciproc.

Principiul conformitatii la normele moral-crestine. Libertatea religioasa reprezinta dreptul oricarei persoane de a-si manifesta credinta religioasa in mod individual sau in public, in cadrul Bisericii Sfanta Treimei fara restrangeri sau restrictii. Norma de baza in exercitarea credintei penticostale este Sfanta Scriptura, Statutul de Organizare si Functionare  insotit de Marturisirea de Credinta.
Parintii, tutorii sau alti reprezentanti legali au dreptul, exclusiv, de a opta pentru educatia religioasa a copiilor minori, conform propriilor convingeri.

Biserica Penticostala “Sfanta Treime”  Bistrita , respecta Constitutia si legile tarii potrivit principiului conformitatii legilor fata de normele si valorile moral-spirituale promovate de Sfanta Scriptura
Biserica Penticostala “Sfanta Treime”  Bistrita, este autonoma fata de stat.   

Prezentare

15
Apr 2023
Domnul Isus a intrat în Ierusalimul de jos, ca noi sa intrăm în Ierusalimul de sus, în noul Ierusalim - Cetatea cerească. (Apocalipsa 7:9) ---- A intrat în Ierusalimul de jos știind clar că va fi omorât, El - Cel care este viu în vecii vecilor si care spune: "Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor." (Apocalipsa 1:17,18) ---- Muritorii își asterneau hainele pe drum si ramuri de copaci, credincioșii din Cer își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. (Apocalipsa 4:10 si Matei 21:8) ---- Muritorii se întrebau „Cine este acesta?” În Apocalipsa scrie că "Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. (Apocalipsa 19:12,13 si Matei 21:10) ---- A intrat în Ierusalimul de jos blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe. În Cer stă pe un cal alb, iar oștile cerești Îl urmează călare pe cai albi. (Apocalipsa 19:11,14 si Matei 21:5) ---- Când s-a apropiat de Ierusalim, era înspre Muntele Măslinilor. Prorocul Zaharia ne spune că "Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor" (Matei 21:1 si Zaharia 14:4) ---- În Ierusalim a intrat în Templul lui Dumnezeu, Templu din care oamenii au făcut o peșteră de tâlhari. În Cetatea cerească nu mai este niciun Templu "pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei". (Apocalipsa 21:22 si Matei 21:12,13) ---- Isus restabilește Templul la ceea ce „Este scris: 'Casa Mea se va chema o casă de rugăciune'.” În Cer rugăciunile sfinților sunt purtate în potire de aur, de către cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni. (Apocalipsa 5:8 si Matei 21:13) ---- Pe pământ oamenii ziceau: "Binecuvântat este Împăratul". În Cer îngerii ziceau: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat". (Luca 19:37,38 si Apocalipsa 5:11,12) ---- Pe cine a dat afară din Templu? Pe cei care au transformat Templul într-o peșteră de tâlhari. Cine este afară din Cetatea cerească? "Afară sunt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!" (Matei 21:12 si Apocalipsa 22:15) ---- Pe cine a lăsat înăuntru? Pe cei care se rugau. "Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” Apocalipsa 7:15-17
Ioan Ciobota RVE Timisoara
02
Ian 2023