1
Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!
2
Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!
3
De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4
Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
6
El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
7
El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8
ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9
El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!