1
O cântare a treptelor.
1
Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2
destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3
Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4
Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5
Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
6
Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7
Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8
şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”