1
Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.
1
Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor.
2
Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
3
Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,
4
pe cei ce zic: „Suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi: cine ar putea să fie stăpân peste noi?”
5
„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”
6
Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ şi curăţat de şapte ori.
7
Tu, Doamne, îi vei păzi şi-i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
8
Pretutindeni mişună cei răi, când domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.