1
Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
2
Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
3
El are în casă bogăţie şi belşug, şi neprihănirea lui dăinuie în veci.
4
Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.
5
Ce bine-i merge omului care face milă şi împrumută pe altul şi care îşi rânduieşte faptele după dreptate!
6
Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
7
El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul.
8
Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce îşi vede împlinită dorinţa faţă de potrivnicii lui.
9
El este darnic, dă celor lipsiţi; milostenia lui ţine în veci; capul i se înalţă cu slavă.
10
Cel rău vede lucrul acesta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi se topeşte. Poftele celor răi rămân neîmplinite.