1
Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu corzi. O cântare a lui David. Făcută când au venit zifiţii să spună lui Saul: „Ştiţi că David şade ascuns printre noi?”
1
Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta!
2
Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele.
3
Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gândesc la Dumnezeu. – (Oprire)
4
Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!
5
Răul se va întoarce asupra potrivnicilor mei; nimiceşte-i în credincioşia Ta!
6
Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;
7
căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.