1
Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom
1
Doamne, ce mulţi sunt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!
2
Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)
3
Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!
4
Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)
5
Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.
6
Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară din toate părţile.
7
Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
8
La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)