1
Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm. O cântare.
1
Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi faţa Lui, (Oprire)
2
ca să se cunoască pe pământ calea Ta, şi printre toate neamurile mântuirea Ta!
3
Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
4
Se bucură neamurile şi se înveselesc; căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi povăţuieşti neamurile pe pământ. – (Oprire)
5
Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă.
6
Pământul îşi dă roadele; Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântă,
7
Dumnezeu ne binecuvântă, şi toate marginile pământului se tem de El.