1
O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.
1
Mă bucur când mi se zice „Haidem la Casa Domnului!”
2
Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime!
3
Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!
4
Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.
5
Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David.
6
Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.
7
Pacea să fie între zidurile tale, şi liniştea, în casele tale domneşti!
8
Din pricina fraţilor şi prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.
9
Din pricina Casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.