1
Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.
1
Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu. Şi cum îl umple de veselie ajutorul Tău!
2
I-ai dat ce-i dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)
3
Căci i-ai ieşit înainte cu binecuvântări de fericire şi i-ai pus pe cap o cunună de aur curat.
4
Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie.
5
Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea şi măreţia.
6
Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări şi-l umpli de bucurie înaintea feţei Tale.
7
Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.
8
Mâna ta, împărate, va ajunge pe toţi vrăjmaşii tăi, dreapta ta va ajunge pe cei ce te urăsc
9
şi-i vei face ca un cuptor aprins, în ziua când te vei arăta; Domnul îi va nimici în mânia Lui, şi-i va mânca focul.
10
Le vei şterge sămânţa de pe pământ şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.
11
Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.
12
Căci îi vei face să dea dosul şi vei trage cu arcul tău asupra lor.
13
Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta, şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.