1
Către mai marele cântăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.
1
Bateţi din palme toate popoarele! Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2
Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
3
El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
4
El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. – (Oprire)
5
Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul înaintează în sunetul trâmbiţei.
6
Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
7
Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
8
Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9
Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt şi mai presus de orice.