1
Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea Domnului!
2
Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor,
3
care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui!
4
Tu ai dat poruncile Tale, ca să fie păzite cu sfinţenie.
5
O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
6
Atunci nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!
7
Te voi lăuda cu inimă neprihănită, când voi învăţa legile dreptăţii Tale.
8
Vreau să păzesc orânduirile Tale: nu mă părăsi de tot!
9
Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.
10
Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
11
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
12
Binecuvântat să fii Tu, Doamne! Învaţă-mă orânduirile Tale!
13
Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
14
Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parc-aş avea toate comorile.
15
Mă gândesc adânc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am sub ochi.
16
Mă desfăt în orânduirile Tale şi nu uit cuvântul Tău.
17
Fă bine robului Tău, ca să trăiesc şi să păzesc cuvântul Tău!
18
Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!
19
Sunt un străin pe pământ: nu-mi ascunde poruncile Tale!
20
Totdeauna mi se topeşte sufletul de dor după legile Tale.
21
Tu mustri pe cei îngâmfaţi, pe blestemaţii aceştia care se rătăcesc de la poruncile Tale.
22
Ridică de peste mine ocara şi dispreţul! Căci păzesc învăţăturile Tale.
23
Să tot stea voievozii şi să vorbească împotriva mea: robul Tău cugetă adânc la orânduirile Tale.
24
Învăţăturile Tale sunt desfătarea mea şi sfătuitorii mei.
25
Sufletul meu este lipit de ţărână: înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!
26
Eu îmi istorisesc căile, şi Tu mă asculţi: învaţă-mă orânduirile Tale!
27
Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.
28
Îmi plânge sufletul de durere: ridică-mă după cuvântul Tău!
29
Depărtează-mă de calea necredincioşiei, către Tine, şi dă-mi îndurarea Ta, ca să urmez Legea Ta!
30
Aleg calea adevărului, pun legile Tale sub ochii mei.
31
Mă ţin de învăţăturile Tale, Doamne, nu mă lăsa de ruşine!
32
Alerg pe calea poruncilor Tale, căci îmi scoţi inima la larg.
33
Învaţă-mă, Doamne, calea orânduirilor Tale, ca s-o ţin până la sfârşit!
34
Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!
35
Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea.
36
Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale, şi nu spre câştig!
37
Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deşarte, înviorează-mă în calea Ta!
38
Împlineşte-Ţi făgăduinţa faţă de robul Tău, făgăduinţa făcută pentru cei ce se tem de Tine!
39
Depărtează de la mine ocara de care mă tem! Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.
40
Iată, doresc să împlinesc poruncile Tale: fă-mă să trăiesc în neprihănirea cerută de Tine!
41
Să vină, Doamne, îndurarea Ta peste mine, mântuirea Ta, după făgăduinţa Ta!
42
Şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte, căci mă încred în cuvântul Tău.
43
Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului! Căci nădăjduiesc în judecăţile Tale.
44
Voi păzi Legea Ta necurmat, totdeauna şi pe vecie.
45
Voi umbla în loc larg, căci caut poruncile Tale.
46
Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor şi nu-mi va roşi obrazul.
47
Mă desfăt în poruncile Tale, căci le iubesc.
48
Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
49
Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
50
Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă.
51
Nişte îngâmfaţi mi-aruncă batjocuri; totuşi eu nu mă abat de la Legea Ta.
52
Mă gândesc la judecăţile Tale de odinioară, Doamne, şi mă mângâi.
53
M-apucă o mânie aprinsă la vederea celor răi, care părăsesc Legea Ta.
54
Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.
55
Noaptea îmi aduc aminte de Numele Tău, Doamne, şi păzesc Legea Ta.
56
Aşa mi se cuvine, căci păzesc poruncile Tale.
57
Partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale.
58
Te rog din toată inima mea: ai milă de mine, după făgăduinţa Ta!
59
Mă gândesc la căile mele şi îmi îndrept picioarele spre învăţăturile Tale.
60
Mă grăbesc şi nu preget să păzesc poruncile Tale.
61
Cursele celor răi mă înconjoară, dar nu uit Legea Ta.
62
Mă scol la miezul nopţii să Te laud pentru judecăţile Tale cele drepte.
63
Sunt prieten cu toţi cei ce se tem de Tine şi cu cei ce păzesc poruncile Tale.
64
Pământul, Doamne, este plin de bunătatea Ta; învaţă-mă orânduirile Tale!
65
Tu faci bine robului Tău, Doamne, după făgăduinţa Ta.
66
Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.
67
Până ce am fost smerit, rătăceam; dar acum păzesc cuvântul Tău.
68
Tu eşti bun şi binefăcător: învaţă-mă orânduirile Tale!
69
Nişte îngâmfaţi urzesc neadevăruri împotriva mea; dar eu păzesc din toată inima mea poruncile Tale.
70
Inima lor este nesimţitoare ca grăsimea: dar eu mă desfăt în Legea Ta.
71
Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăţ orânduirile Tale.
72
Mai mult preţuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de lucruri de aur şi de argint.
73
Mâinile Tale m-au făcut şi m-au întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăţ poruncile Tale!
74
Cei ce se tem de Tine mă văd şi se bucură, căci nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.
75
Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt drepte: din credincioşie m-ai smerit.
76
Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului Tău!
77
Să vină peste mine îndurările Tale, ca să trăiesc, căci Legea Ta este desfătarea mea.
78
Să fie înfruntaţi îngâmfaţii care mă asupresc fără temei! Căci eu mă gândesc adânc la poruncile Tale.
79
Să se întoarcă la mine cei ce se tem de Tine şi cei ce cunosc învăţăturile Tale!
80
Inima să-mi fie neîmpărţită în orânduirile Tale, ca să nu fiu dat de ruşine!
81
Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
82
Mi se topesc ochii după făgăduinţa Ta şi zic: „Când mă vei mângâia?”
83
Căci am ajuns ca un burduf pus în fum; totuşi nu uit orânduirile Tale.
84
Care este numărul zilelor robului Tău? Când vei pedepsi pe cei ce mă prigonesc?
85
Nişte îngâmfaţi sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea Ta.
86
Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie; ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!
87
Gata, gata să mă doboare şi să mă prăpădească, dar eu nu părăsesc poruncile Tale.
88
Înviorează-mă după bunătatea Ta, ca să păzesc învăţăturile gurii Tale!
89
Cuvântul Tău, Doamne, dăinuie în veci, în ceruri.
90
Credincioşia Ta ţine din neam în neam; Tu ai întemeiat pământul, şi el rămâne tare.
91
După legile Tale stă în picioare totul astăzi, căci toate lucrurile Îţi sunt supuse.
92
Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea.
93
Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi.
94
Al Tău sunt: mântuieşte-mă! Căci caut poruncile Tale.
95
Nişte răi mă aşteaptă ca să mă piardă; dar eu iau aminte la învăţăturile Tale.
96
Văd că tot ce este desăvârşit are margini: poruncile Tale însă sunt fără margini.
97
Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.
98
Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.
99
Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.
100
Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile Tale.
101
Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul Tău.
102
Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveţi.
103
Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!
104
Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii.
105
Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.
106
Jur – şi mă voi ţine de jurământ – că voi păzi legile Tale cele drepte.
107
Sunt foarte amărât: înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău!
108
Primeşte, Doamne, simţămintele pe care le spune gura mea şi învaţă-mă legile Tale!
109
Viaţa îmi este necurmat în primejdie, şi totuşi nu uit Legea Ta.
110
Nişte răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile Tale.
111
Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele.
112
Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale totdeauna şi până la sfârşit.
113
Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.
114
Tu eşti adăpostul şi scutul meu; eu nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
115
Depărtaţi-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!
116
Sprijină-mă, după făgăduinţa Ta, ca să trăiesc, şi nu mă lăsa de ruşine în nădejdea mea!
117
Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat şi să mă înveselesc neîncetat de orânduirile Tale!
118
Tu dispreţuieşti pe toţi cei ce se depărtează de orânduirile Tale, căci înşelătoria lor este zadarnică.
119
Ca spuma iei pe toţi cei răi de pe pământ: de aceea eu iubesc învăţăturile Tale.
120
Mi se înfioară carnea de frica Ta şi mă tem de judecăţile Tale.
121
Păzesc Legea şi dreptatea: nu mă lăsa în voia asupritorilor mei!
122
Ia sub ocrotirea Ta binele robului Tău şi nu mă lăsa apăsat de nişte îngâmfaţi!
123
Mi se topesc ochii după mântuirea Ta şi după făgăduinţa Ta cea dreaptă.
124
Poartă-Te cu robul Tău după bunătatea Ta şi învaţă-mă orânduirile Tale!
125
Eu sunt robul Tău; dă-mi pricepere, ca să cunosc învăţăturile Tale.
126
Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta.
127
De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
128
de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.
129
Învăţăturile Tale sunt minunate: de aceea le păzeşte sufletul meu.
130
Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.
131
Deschid gura şi oftez, căci sunt lacom după poruncile Tale.
132
Întoarce-Ţi faţa spre mine şi ai milă de mine, după obiceiul Tău faţă de cei ce iubesc Numele Tău!
133
Întăreşte-mi paşii în cuvântul Tău şi nu lăsa nicio nelegiuire să stăpânească peste mine!
134
Izbăveşte-mă de asuprirea oamenilor, ca să păzesc poruncile Tale!
135
Fă să strălucească faţa Ta peste robul Tău şi învaţă-mă orânduirile Tale!
136
Ochii îmi varsă şiroaie de apă, pentru că Legea Ta nu este păzită.
137
Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană.
138
Tu Îţi întemeiezi învăţăturile pe dreptate şi pe cea mai mare credincioşie.
139
Râvna mea mă mănâncă, pentru că potrivnicii mei uită cuvintele Tale.
140
Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte.
141
Sunt mic şi dispreţuit, dar nu uit poruncile Tale.
142
Dreptatea Ta este o dreptate veşnică, şi Legea Ta este adevărul.
143
Necazul şi strâmtorarea mă ajung, dar poruncile Tale sunt desfătarea mea.
144
Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi pricepere, ca să trăiesc!
145
Te chem din toată inima mea: ascultă-mă, Doamne, ca să păzesc orânduirile Tale.
146
Te chem: mântuieşte-mă, ca să păzesc învăţăturile Tale!
147
O iau înaintea zorilor şi strig; nădăjduiesc în făgăduinţele Tale.
148
O iau înaintea străjilor de noapte şi deschid ochii, ca să mă gândesc adânc la cuvântul Tău.
149
Ascultă-mi glasul, după bunătatea Ta: înviorează-mă, Doamne, după judecata Ta!
150
Se apropie cei ce urmăresc mişelia şi se depărtează de Legea Ta.
151
Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.
152
De multă vreme ştiu din învăţăturile Tale că le-ai aşezat pentru totdeauna.
153
Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta.
154
Apără-mi pricina şi răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduinţa Ta.
155
Mântuirea este departe de cei răi, căci ei nu caută orânduirile Tale.
156
Mari sunt îndurările Tale, Doamne! Înviorează-mă după judecăţile Tale!
157
Mulţi sunt prigonitorii şi potrivnicii mei, dar nu mă depărtez de învăţăturile Tale.
158
Văd cu scârbă pe cei necredincioşi Ţie, care nu păzesc cuvântul Tău.
159
Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!
160
Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.
161
Nişte voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.
162
Mă bucur de cuvântul Tău ca cel ce găseşte o mare pradă.
163
Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.
164
De şapte ori pe zi Te laud, din pricina legilor Tale celor drepte.
165
Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio nenorocire.
166
Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.
167
Sufletul meu ţine învăţăturile Tale, şi le iubesc mult de tot!
168
Păzesc poruncile şi învăţăturile Tale, căci toate căile mele sunt înaintea Ta.
169
Să ajungă strigătul meu până la Tine, Doamne! Dă-mi pricepere, după făgăduinţa Ta.
170
Să ajungă cererea mea până la Tine! Izbăveşte-mă, după făgăduinţa Ta!
171
Buzele mele să vestească lauda Ta, căci Tu mă înveţi orânduirile Tale!
172
Să cânte limba mea cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!
173
Mâna Ta să-mi fie într-ajutor, căci am ales poruncile Tale.
174
Suspin după mântuirea Ta, Doamne, şi Legea Ta este desfătarea mea.
175
Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude, şi judecăţile Tale să mă sprijine!
176
Rătăcesc ca o oaie pierdută: caută pe robul Tău, căci nu uit poruncile Tale.