Crez

Noi credem intr-un singur DUMNEZEU, manifestat in trei Persoane: Tatal,  Fiul si Duhul  Sfant.

Noi credem ca BIBLIA este Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu si ca este singura norma de credinta a credinciosului si a Bisericii.

Noi credem ca Dumnezeu este Creatorul intregului univers, al omului si al ingerilor.

Noi credem ca pacatul a intrat in lume prin neascultarea primului om, Adam, si ca fiecare om se naste in pacat, având nevoie de mântuire.

Noi credem ca pacatul a intrat in lume prin neascultarea primului om, Adam, si ca fiecare om se naste in pacat, având nevoie de mântuire.

Noi credem ca doar harul lui Dumnezeu face posibila mântuirea omului, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, si ca beneficiile acestei jertfe sunt insusite prin credinta si pocainta.

Noi credem ca nasterea din nou a omului este opera Duhului Sfânt si ca Duhul Sfânt continua sa lucreze in viata credinciosului dându-i acestuia puterea de a face fapte bune (de a aduce roada) si de a trai o viata sfânta.

Noi credem ca botezul in apa se acorda celor care s-au intors la Dumnezeu si au fost nascuti din nou, ca trebuie efectuat in Numele Tatalui, al Fiului si al Duhului Sfânt si ca este actul prin care credinciosul este integrat in Biserica.

Noi credem in botezul cu Duhul Sfânt, ca experienta distincta de nasterea din nou si de botezul in apa, experienta prin care credinciosul primeste putere pentru slujire  si care  trebuie  sa  fie urmata de umpleri repetate.

Noi credem ca actul Euharistiei a fost instituit de Domnul Iisus si ca el este un asezamânt esential al Bisericii prin care credinciosii isi exprima partasia cu ipostaza dumnezeiasca a Domnului nostru Iisus Hristos.

Noi credem in continuitatea manifestarilor supranaturale ale Duhului Sfânt, prin darurile pe care le imparte El credinciosilor, spre zidirea Bisericii.

Noi credem in preotia tuturor credinciosilor dar si in chemarea speciala a unor credinciosi de a sluji ca lucratori investiti in lucrare prin hirotonisire.

Noi credem in sanctitatea familiei, ca institutie rânduita de Dumnezeu prin actul casatoriei.

Noi credem ca mandatul suprem al Bisericii este acela de a duce Evanghelia pâna la marginile pamântului si ca acest mandat trebuie dus la indeplinire prin efortul conjugat al tuturor membrilor ei.

Noi credem in a doua venire a Domnului Iisus Hristos pentru a-si rapi Biserica, in invierea mortilor, in judecata de apoi si in rasplatirile divine, in destinul vesnic al omului in Paradisul lui Dumnezeu sau in iad, despartit pentru totdeauna de Dumnezeu.

Principiile de credinta sunt cuprinse in: Marturisirea de Credinta

Prezentare

15
Apr 2023
Domnul Isus a intrat în Ierusalimul de jos, ca noi sa intrăm în Ierusalimul de sus, în noul Ierusalim - Cetatea cerească. (Apocalipsa 7:9) ---- A intrat în Ierusalimul de jos știind clar că va fi omorât, El - Cel care este viu în vecii vecilor si care spune: "Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor." (Apocalipsa 1:17,18) ---- Muritorii își asterneau hainele pe drum si ramuri de copaci, credincioșii din Cer își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. (Apocalipsa 4:10 si Matei 21:8) ---- Muritorii se întrebau „Cine este acesta?” În Apocalipsa scrie că "Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. (Apocalipsa 19:12,13 si Matei 21:10) ---- A intrat în Ierusalimul de jos blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe. În Cer stă pe un cal alb, iar oștile cerești Îl urmează călare pe cai albi. (Apocalipsa 19:11,14 si Matei 21:5) ---- Când s-a apropiat de Ierusalim, era înspre Muntele Măslinilor. Prorocul Zaharia ne spune că "Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor" (Matei 21:1 si Zaharia 14:4) ---- În Ierusalim a intrat în Templul lui Dumnezeu, Templu din care oamenii au făcut o peșteră de tâlhari. În Cetatea cerească nu mai este niciun Templu "pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei". (Apocalipsa 21:22 si Matei 21:12,13) ---- Isus restabilește Templul la ceea ce „Este scris: 'Casa Mea se va chema o casă de rugăciune'.” În Cer rugăciunile sfinților sunt purtate în potire de aur, de către cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni. (Apocalipsa 5:8 si Matei 21:13) ---- Pe pământ oamenii ziceau: "Binecuvântat este Împăratul". În Cer îngerii ziceau: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat". (Luca 19:37,38 si Apocalipsa 5:11,12) ---- Pe cine a dat afară din Templu? Pe cei care au transformat Templul într-o peșteră de tâlhari. Cine este afară din Cetatea cerească? "Afară sunt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!" (Matei 21:12 si Apocalipsa 22:15) ---- Pe cine a lăsat înăuntru? Pe cei care se rugau. "Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” Apocalipsa 7:15-17
Ioan Ciobota RVE Timisoara
02
Ian 2023