1
Un psalm de laudă.
1
Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
2
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
3
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
4
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
5
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.