1
Pavel, întemniţat al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, tovarăşul nostru de lucru,
2
către sora Apfia şi către Arhip, tovarăşul nostru de luptă, şi către biserica din casa ta:
3
Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
4
Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
5
pentru că am auzit despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
6
Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos.
7
În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate prin tine.
8
De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
9
vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel; iar acum întemniţat pentru Hristos Isus.
10
Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanţurile mele: pentru Onisim,
11
care altădată ţi-a fost nefolositor, dar care acum îţi va fi folositor şi ţie şi mie.
12
Ţi-l trimit înapoi, pe el, inima mea.
13
Aş fi dorit să-l ţin la mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
14
Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
15
Poate că el a fost despărţit de tine, pentru o vreme, tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
16
dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine, şi cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
17
Dacă mă socoteşti, dar, ca prieten al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
18
Şi, dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
19
Eu, Pavel „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
20
Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi inima în Hristos!
21
Ţi-am scris bizuit pe ascultarea ta, şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.
22
Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit, datorită rugăciunilor voastre.
23
Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
24
tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
25
Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.