1
O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.
1
De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum! –
2
de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
3
ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră;
4
ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;
5
ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice.
6
Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!
7
Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.
8
Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul.