1
O cântare a treptelor.
1
Îmi ridic ochii spre munţi… De unde-mi va veni ajutorul?
2
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.
3
Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte nu va dormita.
4
Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5
Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.
6
De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7
Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
8
Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.