1
O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.
1
Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată, nici priviri trufaşe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari şi prea înalte pentru mine.
2
Dimpotrivă, sufletul îmi este liniştit şi potolit ca un copil înţărcat care stă lângă mama sa; da, sufletul meu este ca un copil înţărcat.
3
Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac!