1
Lăudaţi pe Domnul! Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!
2
Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se înveselească fiii Sionului de împăratul lor!
3
Să laude Numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba şi cu harpa!
4
Căci Domnul are plăcere de poporul Său şi slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i.
5
Să salte de bucurie credincioşii Lui, îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
6
Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri, în mâna lor,
7
ca să facă răzbunare asupra neamurilor şi să pedepsească popoarele;
8
să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor, cu obezi de fier,
9
ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!