1
Domnul a vorbit lui Iov şi a zis:
2
„Eşti încredinţat acum tu, care vorbeşti împotriva Celui Atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat?”
3
Iov a răspuns Domnului, şi a zis:
4
„Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ţi răspund? Îmi pun mâna la gură.
5
Am vorbit o dată, şi nu voi mai răspunde; de două ori, şi nu voi mai adăuga nimic.”
6
Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
7
„Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
8
Vrei să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
10
Împodobeşte-te cu măreţie şi mărime, îmbracă-te cu strălucire şi cu slavă!
11
Varsă-ţi valurile mâniei tale şi doboară cu o privire pe cei trufaşi!
12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
13
ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, înveleşte-le faţa în întuneric!
14
Şi atunci voi aduce şi Eu lauda puterii dreptei tale.
15
Uită-te la hipopotamul, căruia i-am dat viaţă ca şi ţie! El mănâncă iarbă ca boul.
16
Uită-te ce tărie are în coapse şi ce putere are în muşchii pântecelui său!
17
Îşi îndoaie coada tare ca un cedru, şi vinele coapselor lui sunt întreţesute.
18
Oasele lui sunt ca nişte ţevi de aramă, mădularele lui sunt ca nişte drugi de fier.
19
El este cea mai mare dintre lucrările lui Dumnezeu. Cel ce l-a făcut l-a înzestrat cu o suliţă.
20
El îşi găseşte hrana în munţi, unde se joacă toate fiarele câmpului.
21
Se culcă sub lotus, în mijlocul trestiilor şi mlaştinilor.
22
Desişul lotusului îl acoperă cu umbra lui, sălciile pârâului îl înconjoară.
23
Dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el nu fuge: chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el ar rămâne liniştit.
24
Crezi că-l poţi prinde lovindu-l în faţă? Sau crezi că-i vei putea străpunge nasul cu ajutorul laţurilor?