1
Bildad din Şuah a luat cuvântul şi a zis:
2
„Puterea şi groaza sunt ale lui Dumnezeu; El face să împărăţească pacea în ţinuturile Lui înalte.
3
Cine ar putea să-I numere oştile? Şi peste cine nu răsare lumina Lui?
4
Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat?
5
Iată, în ochii Lui nici luna nu este strălucitoare, şi stelele nu sunt curate înaintea Lui;
6
cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”