1
Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
2
I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi.
3
La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set.
4
După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
5
Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.
6
La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
7
După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
8
Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
9
La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
10
După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
11
Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
12
La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
13
După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
14
Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
15
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
16
După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
17
Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
18
La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
19
După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
20
Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
21
La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
22
După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
23
Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24
Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
25
La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
26
După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
27
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
28
La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29
El i-a pus numele Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”
30
După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
31
Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
32
Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.