1
Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.
2
Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.
3
Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.
4
Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!”
5
Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
6
Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând.
7
Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”
8
Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea.
9
De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.
10
Iată spiţa neamului lui Sem: La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacşad, la doi ani după potop.
11
După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
12
La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah.
13
După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
14
La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber.
15
După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice.
16
La vârsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg.
17
După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
18
La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu.
19
După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice.
20
La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug.
21
După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice.
22
La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor.
23
După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
24
La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, Nahor a născut pe Terah.
25
După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice.
26
La vârsta de şaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran.
27
Iată spiţa neamului lui Terah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. – Haran a născut pe Lot.
28
Şi Haran a murit în faţa tatălui său, Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea. –
29
Avram şi Nahor şi-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, şi numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi Iscăi.
30
Sarai era stearpă: n-avea copii deloc.
31
Terah a luat pe fiul său, Avram, şi pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, nora sa, nevasta fiului său, Avram. Au ieşit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în ţara Canaan. Au venit până la Haran şi s-au aşezat acolo.
32
Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran.