Cum aş putea sa înteleg, daca nu ma va calauzi cineva?

Fapte 8:30
Vineri, 1 Mai 2015

Desi Dumnezeu i-a dat parintelui responsabilitatea cresterii si educarii copilului, INVATATORII DE LA SCOALA DUMINICALA au harul de a fi impreuna lucratori la slefuirea celei mai minunate si frumoase perle vii: SUFLETUL COPILULUI.

Intr-un mediu viciat de păcat, mediu în care copilul este asaltat de tot felul de imagini şi sunete care îi zdrobesc mugurele firav de credinŃă, o şcoală duminicala este ca o insulă de lumină în obscuritatea incisivă a răului din jur. Educatia crestina este o imensă provocare în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor din jurul nostru.

Şcoala Duminicala Sfanta Treime Bistrita oferă părinŃilor şansa de a-şi trimite copiii într-un mediu creştin sigur şi de asemenea, le oferă elevilor oportunitatea incredibilă de a studia şi de a se pregăti pentru viată, atât pentru cea de acum cât şi pentru cea vesnica.

Scopul Scolii Duminicale este formarea de ucenici ai Domnului Isus Hristos si pentru aceasta, activitatea este diversificata pe mai multe domenii: - educatie crestina

- implicarea copiilor in slujire ( cor de copii)
- ucenicizare si maturizare
- formare de grupuri de tineri adolescenti
- evanghelizarea copiilor din afara bisericii
- evanghelizarea copiilor din centrele de plasament
- tabere crestine
- instruirea invatatorilor de scoala Duminicala
- misiune

Atunci I-au adus nişte copilaşi, ca să-Şi pună mâinile peste ei şi să Se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Şi Isus le-a zis : "LăsaŃi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriŃi, căci ÎmpăraŃia cerurilor este a celor ca ei."(Mat. 19:13-14)

Dorind să urmeze exemplul lui Isus, invatatoarele scolii s-au pus la dispoziŃia copiilor si în fiecare duminică dimineaŃă aceştia sunt aşteptaŃi cu braŃele deschise la biserică, mai exact într-una din săliŃele amenajate special pentru ei.

Educatia presupune nu numai insusirea si achizitionarea unor cunostinte ci si aplicarea lor in viata de toate zilele, precum si formarea unor caractere si personalitati care sa aiba un impact pozitiv, crestinesc, asupra culturii si societatii.

De fiecare dată, copiii vor fi întâmpinaŃi de 2 sau 3 învăŃătoare de şcoală duminicală, alături de care vor petrece 3 ore, în timp ce părinŃii participă la programul din biserică . łinându-se cont de categoriile de vârstă a copiilor, programul este conceput în aşa fel încât să fie adecvat acestora. Programul general al şcolii duminicale este următorul:

• RUGĂCIUNE: orice lucru bun începe cu rugăciune. Aceasta poate fi rostită de învăŃător sau de unul dintre copii, sau poate fi colectivă, rostindu-se împreună rugăciunea Tatăl Nostru.

• LAUDĂ SI ÎNCHINARE: "LăudaŃi pe Domnul! Căci este frumos sa-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine sa-L lăudăm." (Psalmul 147:1).Se aleg cântece prin care copiii Îl glorifica pe Dumnezeu. De asemenea, în acest timp, fiecare copil poate spune un motiv pentru care doreşte să se roage împreună cu ceilalŃi: pentru un membru bolnav al familiei , pentru un prieten sau un coleg de clasă, pentru misionari. Timpul de lauda şi închinare se încheie printr-o rugăciune de mulŃumire.

• LECłIE BIBLICĂ: "… din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi" 2 Timotei 3:15. Iată trei din obiectivele principale ale predării lecŃiei: cultivarea copiilor în vederea cunoaşterii Bibliei, crearea şi dezvoltarea interesului pentru toată viaŃa de a studia Biblia, încurajarea şi îndrumarea copilului de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viaŃa de zi cu zi.

• VERSET DE MEMORAT(verset de aur): "Strâng Cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!" (Psalmul 119 :11). Se alege versetul care ilustrează cel mai bine ideea centrală a lecŃiei şi folosindu-se diferite metode de învaŃare(mimică, gesturi vizuale, auditive), copiii îl memorează.

• ACTIVITĂłI RECREATIVE: jocuri biblice, lucru manual si alte activităŃi.

ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI: toŃi copiii strâng jucăriile, lucrurile din săliŃă şi aşteaptă sosirea părinŃilor.

În timpul sărbătorilor, în special de Nasterea Domnului si Paste, copiii pregătesc programe împreună cu învăŃătorii lor. Astfel, părinŃii pot observa performanŃele copiilor, iar în acest mod unii copii din biserică, care nu iau parte la orele de şcoală duminicală, sunt încurajaŃi să se implice la fel ca şi ceilalŃi.

Având un scop precis, învăŃătorii încerca să îi ajute pe copii să îL inteleaga pe Dumnezeu încă de la o vârstă timpurie, împlinind versetul biblic care spune :’’ÎnvaŃă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.’’ ( Proverbe 22 :6)

Fiecare copilas are o valoare si daruri unice primite de la Dumnezeu. De aceea, ei sunt ajutati sa-si descopere darurile pe care mai tarziu sa le administreze intr-un mod intelept pentru zidirea Imparatiei lui Dumnezeu.

Chiar dacă vrem sa acceptăm sau nu, copiii de astăzi reprezintă biserica de mâine, printre ei se află viitorii pastori, prezbiteri, diaconi, cântăreŃi, învăŃători de şcoală duminicală.

Copiii de astăzi reprezintă liderii politici, liderii lumii de mâine şi pentru că dorim ca ei sa devină biserica de mâine, bordul de conducere Sfanta Treime a hotărât să-i aprecieze şi să le acorde atenŃia cuvenită.

Conducerea bisericii, încurajează lucrarea cu privire la copii şi investesc în iniŃierea unor lucrători pentru slujba aceasta.

Ca şi creştini, nu avem voie să uităm că cea mai mare nevoie a oricărui copil este de a-l cunoaşte pe Isus pentru a fi mântuit. Nu ne rămâne decât să dăm slavă lui Dumnezeu, deoarece ne-a conştientizat pe noi ,ca biserică, de responsabilitatea pe care o avem în educarea creştină a copiilor.

Dorim ca aceste gânduri să ne însufleŃească pe toŃi şi începând de acum, să acordăm o mai mare atenŃie educaŃiei pe care o primesc copiii noştri. Haideti să-i ajutăm pe copii să creadă în Cel ce i-a creat într-un mod cu totul minunat şi să îi însoŃim în locul unde ei îl pot întâlni pe Dumnezeu şi anume: biserica.

Asadar in curand un nou an de Scoala Dumicala la Biserica Sfanta Treime Bistrita.

Dragi copii va asteptam….