Radio Bistrița

Furnizor de servicii media

Denumire: Biserica Penticostală Sfânta Treime
Sediu social: Aleea  Trandafirilor nr. 45,  420067   Bistrița, Judetul  Bistrita Nasaud, ROMANIA
Autorizatie: 800/2020
Cod  unic inregistrare   ANAF:    4512194
Registru entitati  de cult: 1 /  16-04-2019

Reprezentant legal:   Pastor Cimpean  Victor
Acționariat: Biserica Penticostală Sfânta Treime - 100%

Conducere

Director programe: Rauca  Cristian
Telefon: 0746-459.351

Contact

Telefon:    0263-232.725
E-mail: radio@sfantatreime.ro
Site: http://www.sfantatreime.ro

Licenta  Audiovizuala

Licenta  Audiovizuala nr.  R 262.6/26  mai 1998 revizuita 12 octombrie  2017
Denumire: Radio Bistrița
Frecventa: 106,00  MHZ
Tematic:    CULTURAL - RELIGIOS
Programe: Productie  proprie, Programe audiovizuale ale  altor producatori, programe retransmise

CNA (Consiliul Național al Audiovizualului)

Adresa : Bd. Libertatii nr.14, sector 5, cod 050706, Bucuresti, ROMÂNIA
Tel : +40 (0)21 305 5350
Fax : +40 (0)21 305 5354/56
E-mail : cna@cna.ro
Site: www.cna.ro

COD   DEOTOLOGIC  AL POSTULUI  RADIO   BISTRITA    106 Mhz

Cod profesional și valori editoriale

Radioul se adresează unui public  contemporan divers din punct de vedere religios. Radioul este un post de radio local tematic care reflectă viața spirituală și cultura prin emisiunile sale. 

Prin intermediul programelor noastre reflectăm următoarele valori:

Corectitudine – dorim să prezentăm informații cu acuratețe, transparență, bine documentate, într-un limbaj clar, fără exagerări și judecăți de valoare. Exprimarea corectă, limbajul decent și adecvat sunt foarte importante pentru noi. De asemenea, documentarea din mai multe surse este esențială, iar în cazul în care informațiile prezentate au fost eronate, considerăm că trebuie să facem corecțiile pe post în emisiunile ulterioare. Radioul își propune să reflecte realitatea cu onestitate și discernământ.

Promovarea  identitatii creștine

  ne propunem să furnizăm un conținut de calitate care să genereze răspunsuri pozitive, să transforme și să reformeze valori care pot aduce îmbunătărțiri semnificative atât la nivel individual cât și comunitar. Programele noastre vorbesc despre spiritualitate, familie, Biblie, sacralitatea vieții, demnitate umană, adevăr, iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui, compasiune, spirit civic, integritate, etc.

Promovarea Comunicarii și implicarii sociale

O valoare importantă pentru noi este să îi punem pe oameni împreună și să le oferim un context în care se pot implica în sprijinirea celor vulnerabili prin proiecte sociale și umanitare. Ne dorim să arătăm adevărata față a creștinismului: dragostea, empatia, generozitatea, respectul pentru fiecare ființă umană.

Fiecare invitat, fie că participă la o emisiune în direct sau una înregistrată, va fi tratat cu respect și corectitudine și va fi informat înainte de începerea programului despre formatul emisiunii, tema abordată precum și dacă este cazul, despre alți invitați sau colaboratori care vor mai apărea pe parcursul emisiunii.

Acceptul unei persoane de a participa de bunăvoie la o emisiune reprezintă acordul său de a difuza intervenția sa. Respectăm dreptul la viața privată.

Temele abordate sunt selectate urmărind interesul publicului și nu în urma unor presiuni financiare, politice sau de altă natură, respectand  grila de programe .

Personalul ce deserveste postul de radiop BISTRITA 106 Mhz îşi desfăşoara activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 • imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
 • responsabilitate morală, socială şi profesională;
 • integritate morală şi profesională;
 • confidenţialitate;
 • activitate în interesul public;
 • respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
 • respectarea autonomiei personale;
 • onestitate şi corectitudine intelectuală;
 • respect şi toleranţă;
 • autoexigenţă în exercitarea profesiei;
 • interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
 • implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii informationale şi a prestigiului unităţii/instituţiei, precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
 • respingerea tuturor conduitelor inadecvate.

În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

 • colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii radiofonice de calitate ; respectand statutul postului de radio.
 • responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejarea drepturilor ceta\enilor, atunci când interesul/nevoia de protecţie impune acest lucru;
 • parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor informatii de calitate din domeniul de interes.
 • în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la dezinformari, propagarea urii, intoleranta religioasa şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a cetatenilor urbei si zona in care postul de radio poate fi receptionat.

Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul radioului şi nici nu poate contraveni acestuia.

 Biserica Sfanta Treime  Bistrita

  pastor : 

  Cimpean Victor

 Director post Radio  Bistrita  106 Mhz. :     

  Rauca  Cristian

Prezentare

15
Apr 2023
Domnul Isus a intrat în Ierusalimul de jos, ca noi sa intrăm în Ierusalimul de sus, în noul Ierusalim - Cetatea cerească. (Apocalipsa 7:9) ---- A intrat în Ierusalimul de jos știind clar că va fi omorât, El - Cel care este viu în vecii vecilor si care spune: "Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor." (Apocalipsa 1:17,18) ---- Muritorii își asterneau hainele pe drum si ramuri de copaci, credincioșii din Cer își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. (Apocalipsa 4:10 si Matei 21:8) ---- Muritorii se întrebau „Cine este acesta?” În Apocalipsa scrie că "Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. (Apocalipsa 19:12,13 si Matei 21:10) ---- A intrat în Ierusalimul de jos blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe. În Cer stă pe un cal alb, iar oștile cerești Îl urmează călare pe cai albi. (Apocalipsa 19:11,14 si Matei 21:5) ---- Când s-a apropiat de Ierusalim, era înspre Muntele Măslinilor. Prorocul Zaharia ne spune că "Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor" (Matei 21:1 si Zaharia 14:4) ---- În Ierusalim a intrat în Templul lui Dumnezeu, Templu din care oamenii au făcut o peșteră de tâlhari. În Cetatea cerească nu mai este niciun Templu "pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei". (Apocalipsa 21:22 si Matei 21:12,13) ---- Isus restabilește Templul la ceea ce „Este scris: 'Casa Mea se va chema o casă de rugăciune'.” În Cer rugăciunile sfinților sunt purtate în potire de aur, de către cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni. (Apocalipsa 5:8 si Matei 21:13) ---- Pe pământ oamenii ziceau: "Binecuvântat este Împăratul". În Cer îngerii ziceau: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat". (Luca 19:37,38 si Apocalipsa 5:11,12) ---- Pe cine a dat afară din Templu? Pe cei care au transformat Templul într-o peșteră de tâlhari. Cine este afară din Cetatea cerească? "Afară sunt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!" (Matei 21:12 si Apocalipsa 22:15) ---- Pe cine a lăsat înăuntru? Pe cei care se rugau. "Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” Apocalipsa 7:15-17
Ioan Ciobota RVE Timisoara
02
Ian 2023