Înălțarea, un sfărșit biruitor

Joi, 25 Mai 2017

  Pe pământ lucrarea lui Hristos s-a isprăvit o data cu Înălțarea.   Tot ceea ce are un început are și un sfărșit.

Biblia ne învață că mai bun e sfărșitul unui lucru decât începutul lui.
      Tu ce trebuie să termini înainte de a termina? Ce lucrări au rămas neterminate?
      Solomon a zidit o casă lui Dumnezeu. Tu ce fel ce casă ai acasă? Casa ta e casa Lui? 2 Cronici 8:16 "Aşa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului şi până în ziua când a fost isprăvită". Casa Domnului a fost deci isprăvită. 
      Neemia a zidit un zid. Ce fel de zid ai tu? Unul de despărțire sau unul al protecției? 6:15 "Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile. " 
      Pavel a isprăvit alergarea credinței.

Tu pe ce drumuri apuci?  Spre ce alergi?

2 Timotei 4:7 "M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. " 

Isus a strigat pe cruce cuvintele biruinței. Tu ce ai striga dacă aceastea ar fi ultimile tale clipe din viață? Ioan 19:30 

"Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. " 
       Să înățăm rugăciunea noastră spre Dumnezeu și să rostim: Doamne! Dă-ne puterea să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cutremur.
 

Prezentare

08
Mar 2020
Simona Rauca
29
Dec 2017
Alina Panesiu
07
Mai 2017