Carte despre femei

Duminică, 7 Mai 2017
"Binecuvantam pe Cel care a pus munţii în calea noastră, nu ca să ne limiteze orizontul, ci ca să ne sporească dorinţa de a ne înălţa, mereu, mai sus.” ( Angela Ţiprigan)

Carte despre femei,

I.  O femeie care nu iubeşte este cel mai vulnerabil loc din Univers.

 •  O femeie care iubeşte poate schimba Universul.
 • Nu te grăbi sa acţionezi în vremea dez-îndrăgostirii tale, pentru că toate alegerile tale vor fi oarbe şi îţi vor atrage răni greu de vindecat.
 • Bărbaţii văd femeia rănită de o despărţire, aşa cum vulturii văd animalul bolnav şi îl atacă.
 •  Teme-te să fii o jertfă pentru devoratorii de carne, pentru că eşti lăsată să desparţi pe fiu de tată şi pe tată de fiu, să alegi ce este slab de ce este puternic, ce este bun de ce este rău pentru a pune ordine în lume.
 • Nu uita că cel mai puternic bărbat poate fi îmblînzit doar de o femeie - fii tu cea care va face.
 • Femeia are şansa de a alege o singură dată; dacă o ratează, obiectul alegerii devine ea.
 • Fii atentă să nu ajungi un lucru de umplut golul - pentru aceasta fii tu partea cea plină.

II. Dacă eşti o pasăre - păzeşte-ţi aripile, dacă eşti o căprioară - păzeşte-ţi picioarele.

 •  Ceea ce crezi că ai mai bun în tine este slăbiciunea ta şi locul în care vei fi lovită.
 • Păzeşte comoara ta înăuntru, păstrînd taina ei pentru cel care va şti să-ţi răsplătească cu însăşi viaţa lui.
 • Cu cît e mai puţin aur undeva, cu atît creşte valoarea lui.

III. Frumuseţea este un dar nepreţuit, dar nu este cel mai mare între daruri.

 • Ai observat că frumuseţea florilor e diferită de cea a păsărilor şi frumuseţea cerului e altfel decît frumuseţea munţilor.
 • Fluturii şi peştii se întrec în turnirurile culorilor.
 • Ochiul nu se satură de tot ce este frumos şi inima cîntă slava Creatorului.
 • Fii recunoscătoare pentru tot ce ai şi nu te pune cu nimic mai presus de alţii.
 • Oamenii sînt frumoşi, inteligenţi sau îndemînatici pentru un scop anume.
 • Află care este rostul darurilor tale.
 • Altminteri, oamenii frumoşi şi deştepţi fac aceleaşi păcate ca şi oamenii proşti şi urîţi.
 • Dacă excelezi în ceva, fă ca aceasta să schimbe în bine viaţa celor din jur.
 • Invaţă să construieşti, ca să nu trăieşti toată viaţa cu chirie.

IV. Singurătatea nu e o boală, precum nici însoţirea fără socoteală nu e o izbăvire.

 • Aşa cum o floare vie se deosebeşte de o floare ruptă, tot aşa o femeie singură va părea mai frumoasă decît o femeie însoţită prost.
 • Nu face caz din însoţirile pripite şi nu povesti soţului legiuit despre ce a fost odată, nici de bine, nici de rău. De vei povesti de bine, ai putea trezi gelozia lui, iar de vei povesti de rău, te vei defăima şi pe tine, şi pe el, făcîndu-l părtaş la lucrurile nedemne din viaţa ta.

V. Greşelile mari se iartă cu vorbe puţine, la fel şi greşelile mici pot deveni de neiertat din pricina multelor îndreptăţiri.

 • Trăieşte ca şi cum toată lumea ar cunoaşte totul despre tine - asta va face purtarea ta plăcută tuturor şi vorbele tale lipsite de semeţie.
 • Nu descoperi o greşeală veche fără a fi întrebată, căci în loc de răsplată pentru sinceritate vei primi bătăi peste răni pe care viaţa ţi le-a adus şi fără asta.
 • Nu mulţimea vorbelor dulci şi nici iscusinţa răsucirilor izbăvesc de greşelile trecutului, ci faptele bune care ajung să le întreacă pe cele rele.

VI. Pentru a fi bărbat, e nevoie să faci mai multe lucruri; pentru a fi femeie, e nevoie să nu faci anumite lucruri.

 • Marea rătăcire a timpului nostru este aceea că tot mai multe femei se silesc să placă femeilor chiar mai mult decît bărbaţilor, neştiind că atunci cînd o femeie ajunge să fie lăudată de femei, înseamnă că ea a devenit suficient de neinteresantă pentru a nu mai fi o concurentă.
 • Femeile din ziua de azi îşi fac poze nenumărate şi îşi laudă una alteia rochiile şi buclele. Cheltuie bani pe haine şi încălţări pe care bărbaţii nici nu le observă.  
 • Niciodată nu am auzit un bărbat spunînd despre o femeie: ce rochie şi ce pantofi avea!
 • Atunci cînd prorocul a zis: „Cei ce vă linguşesc vă vor răul", s-a referit desigur şi la laudele deşarte pe care le adună femeile unele de la altele.
 • Dacă a te lăuda cu frumuseţea naturală e un lucru deşert care descoperă goliciunea dinăuntru, cu cît mai ruşinos este să te lauzi cu frumuseţea hainelor!
 • Există o plăcere demonică de a savura invidia celor din jur, dar numai un suflet invidios se bucură atunci cînd este invidiat pentru ceva.
 • Oricine laudă uşor, defăimează uşor.

VII. Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, oricum ar fi ei. Părinţii nu ni-i putem schimba, dar atitudinea faţă de ei - da.

 • Ştiu că ai viaţa ta şi fiecare sîntem unici şi irepetabili, totuşi adu-ţi aminte de cîte ori ai urmat sfaturi străine şi încearcă să înţelegi ce te-a făcut să le urmezi.
 • Inceputurile rele îşi găsesc uşor un sfătuitor.
 • A spune cuiva: „Fii tu însuţi!" e ca şi cum ai spune: „Zboară!" fără să dai din  aripi.
 • Dacă un elefant îţi spune: „Hai să zburăm!", cel mai probabil el va cădea peste tine şi te va strivi.
 • Nu uita: lumea nu a început cu tine şi nu sfîrşeşte cu tine.
 • Dacă te-ai născut, e pentru că te-ai înscris într-o lege a firii lăsată de Dumnezeu, iar asta trebuie să-ţi curme orice orgoliu.
 • Eşti tu în măsura în care ajungi să legi trecutul de viitor. Nu fi un capăt de drum, fii o răscruce. Caută şi află ce a fost bun la înaintaşii tăi pentru a transmite mai departe, căci tot ce este a mai fost şi tot ce a fost va mai fi.

VIII. Dacă vrei să zbori, nu căuta o groapă, caută un munte.

 • Nu e destul să urci pe scenă pentru a fi văzută, trebuie să mai fie şi luminile aprinse.
 • Nu locul înalt te face admirabilă, ci lumina în care eşti înconjurată.
 • Lumină uşoară care îţi cade pe faţă te arată mai frumoasă decît un proiector care-ţi bate din spate.
 • Nu întoarce spatele luminii, pentru că atunci faţa ta va deveni o umbră neagră.
 • Dacă lumina ta este cu tine, vei fi văzută chiar dacă lumea întreagă va fi cuprinsă de întuneric.
 • Vedem pe celălălat doar în măsura în care lumina feţei noastre cade pe faţa lui şi îl face văzut.

IX Să nu învinuieşti pe nimeni de înfrîngerile tale: nici om, nici timp, nici loc, nici carte.

 • A fi liber înseamnă a fi singurul vinovat de tot ce ţi se întîmplă.
 • Aşa cum o oglindă lovită de o piatră crapă în toate părţile, tot aşa o faptă necugetată poate atrage cele mai neaşteptate urmări. Binele şi răul din viaţa noastră se succed fără nici o logică, singurul fapt previzibil este moartea.
 • Pentru a fi mai bun, nu e nevoie ca cineva să fie mai rău decît tine.
 • Dacă vei căuta să fii mai bun decît cineva, întotdeauna vei găsi pe cineva mai rău, care să te facă să nu-ţi doreşti schimbarea.
 • Fii lumină, fii zbor - iar dacă nu eşti încă, atunci nimic din ce este pe pămînt nu-ţi scuză înfrîngerea.
 • Răsplata iubirii este bucuria, nu căuta alte semne şi încredinţări.

X. Dacă bucuria din inima ta se stinge, nu căuta motivul în celălalt, căci problema e în răcirea  dragostei tale.

 • Omul pe care nu-l mai iubeşti nu este nici mai bun şi nici mai rău decît atunci cînd l-ai cunoscut - bucuria ta pe care o simţeai în preajma lui îl făcea deosebit.
 • In dragoste nimeni nu o ia de la început -dragostea sau este, sau nu este.

 

Prezentare

15
Apr 2023
Domnul Isus a intrat în Ierusalimul de jos, ca noi sa intrăm în Ierusalimul de sus, în noul Ierusalim - Cetatea cerească. (Apocalipsa 7:9) ---- A intrat în Ierusalimul de jos știind clar că va fi omorât, El - Cel care este viu în vecii vecilor si care spune: "Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor." (Apocalipsa 1:17,18) ---- Muritorii își asterneau hainele pe drum si ramuri de copaci, credincioșii din Cer își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. (Apocalipsa 4:10 si Matei 21:8) ---- Muritorii se întrebau „Cine este acesta?” În Apocalipsa scrie că "Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. (Apocalipsa 19:12,13 si Matei 21:10) ---- A intrat în Ierusalimul de jos blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe. În Cer stă pe un cal alb, iar oștile cerești Îl urmează călare pe cai albi. (Apocalipsa 19:11,14 si Matei 21:5) ---- Când s-a apropiat de Ierusalim, era înspre Muntele Măslinilor. Prorocul Zaharia ne spune că "Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor" (Matei 21:1 si Zaharia 14:4) ---- În Ierusalim a intrat în Templul lui Dumnezeu, Templu din care oamenii au făcut o peșteră de tâlhari. În Cetatea cerească nu mai este niciun Templu "pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei". (Apocalipsa 21:22 si Matei 21:12,13) ---- Isus restabilește Templul la ceea ce „Este scris: 'Casa Mea se va chema o casă de rugăciune'.” În Cer rugăciunile sfinților sunt purtate în potire de aur, de către cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni. (Apocalipsa 5:8 si Matei 21:13) ---- Pe pământ oamenii ziceau: "Binecuvântat este Împăratul". În Cer îngerii ziceau: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat". (Luca 19:37,38 si Apocalipsa 5:11,12) ---- Pe cine a dat afară din Templu? Pe cei care au transformat Templul într-o peșteră de tâlhari. Cine este afară din Cetatea cerească? "Afară sunt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!" (Matei 21:12 si Apocalipsa 22:15) ---- Pe cine a lăsat înăuntru? Pe cei care se rugau. "Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” Apocalipsa 7:15-17
Ioan Ciobota RVE Timisoara
02
Ian 2023