Sfarsit de cale - pastor: Gherasim Vasile

Luni, 9 Noiembrie 2020

Bun ostaș al Domnului

 

„Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste”                                                                                                                                                                              2Timotei 2:4

 

        Fratele nostru drag, Ghinuț (așa cum cei mai mulți îi spuneam), născut în anul 1929, a fost chemat  de Glasul Blând al Lui Dumnezeu să facă parte din armata Lui, de tânăr. În anul 1963 a fost ordinat conducător al penticostale , apoi diacon, iar mai apoi pastor al biercicii „Sfânta Treime” Bistrița. A crescut în greutăți, traversând ca și copil fiorii reci ai celui de al doilea Război Mondial. Tatăl lui a plecat pe front, rămânând acasă cu o mamă singură și copleșită de responsabilitățile ce i-au fortificat umerii. Probabil de pe atunci, începea să înțeleagă sensul firesc al versetului din 2 Timotei 2:4, ca mai apoi să îl deslușească și din punct de vedere spiritual.

       Pe când era deja slujitor, în anul 1968, serviciul la detasat la Sulina și Tulcea, la flota marină. Alura lui de om falnic, cu o seriozitate aparte pe chip și cu mari rigori trasate de dragostea lui pentru Dumnezeu au fost întregite de slujba din armată pe care o ocupa acum.

Un episod din viața fratelui Vasile Gherasim rămâne memorabil pentru posteritate. Într-una din zile, venit de la armată acasă, a chemat să slujească la o înmormântare.

          Considerand prioritar chemarea Marelui General, a trecut peste faptul că purta uniforma de armată (lucru extrem de grav în acele vremuri). Pentru că timpul nu îi mai permitea să se schimbe a slujit în uniforma militară, ce-i drept, o imagine solemnă, impecabilă.

Pentru „abaterea” lui, a fost concediat din armată, lucru care nu l-a clătinat deloc pe fratele Vasile, care ar fi repetat oricând acel episod, doar din grijă ca nu cumva să nu răspundă chemării Lui Dumnezeu.

          A trăit 64 de ani, alături de soția lui, Livia, care i-a fost mereu un sprijin în slujire, aceasta plecând la Domnul în anul 2018. Au avut împreună nouă copii pe care i-au crescut cu dragoste de Dumnezeu și reguli stricte care erau specifice vieții lui ancorate în ceea ce caracteriza viața lui riguroasă, atât pe plan spiritual, cât și laic, a vieții de zi cu zi.

          În anul 1989 fratele Vasile Gherasim a fost martor la demolarea lăcașului de cult, a represaliilor asupra membrilor  și conducerii bisericii, de către autoritatile comuniste, dar a gustat din plin și bucuria construirii noului lăcaș de cult din  str. Trandafirilor la inceputul anului 1990, de care se bucură  credincioșii și astazi. 

În anul 1990 s-a pensionat de la locul de muncă, dar și din funcția de pastor, dând întâietate slujitorilor mai tineri, generații care veneau după el și pe care le-a ținut aproape de el și de sfaturile lui.

         O mare calitate a acestui frate a fost aceea de a promova oameni. Pentru a face acest lucru este nevoie de o preocupare aparte și de o capacitate de a vedea omul în devenire. Aproape toți slujitorii tineri din vremea cât fratele Vasile Gherasim a fost păstor, au fost „descoperiți”, echipați, susținuți și încurajați de el.

          Este mare bucurie și o calitate dumnezeiască să poți să te investești  în oameni, iar el a făcut-o cu pasiune. După pensionare a continuat să slujească într-o prezență constantă la biserică și cu încurajări și o strângere fermă de mână ori de câte ori un slujitor pleca sau venea de la amvon.

A venit la biserică, cu drag de Marele General, până în anul 2019, când neputința în trup l-a cuprins, dar a continuat să asculte programele bisericii de acasă, la radio.

          Soldați în armată sunt mulți, dar nu toți sunt remarcabili. Unii devin eroi, alții ajung soldați de mijloc, alții în general preferă „fărâmiturile” ce cad de la masa eroilor.

          Fratele Vasile Gherasim a strălucit prin slujirea lui, a fost mult în fruntea plutonului, dar a știut și când este momentul să stea în spate, fiind totuși în luptă prin cei pe care i-a format.

         La data de  09 noiembrie 2020 ora  6,30 a încheiat lupta și a plecat în veșnicii.

„Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.”

                                                                                             1 Tesaloniceni 4:16-18

 

 La revedere, frate pastor Vasile Gherasim, îți spune cu prețuire întreaga biserică „Sfânta Treime”. Ne vom revedea în ceruri!