Înălțarea, un sfărșit biruitor

Joi, 25 Mai 2017

  Pe pământ lucrarea lui Hristos s-a isprăvit o data cu Înălțarea.   Tot ceea ce are un început are și un sfărșit.

Biblia ne învață că mai bun e sfărșitul unui lucru decât începutul lui.
      Tu ce trebuie să termini înainte de a termina? Ce lucrări au rămas neterminate?
      Solomon a zidit o casă lui Dumnezeu. Tu ce fel ce casă ai acasă? Casa ta e casa Lui? 2 Cronici 8:16 "Aşa s-a înfăptuit toată lucrarea lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului şi până în ziua când a fost isprăvită". Casa Domnului a fost deci isprăvită. 
      Neemia a zidit un zid. Ce fel de zid ai tu? Unul de despărțire sau unul al protecției? 6:15 "Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile. " 
      Pavel a isprăvit alergarea credinței.

Tu pe ce drumuri apuci?  Spre ce alergi?

2 Timotei 4:7 "M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. " 

Isus a strigat pe cruce cuvintele biruinței. Tu ce ai striga dacă aceastea ar fi ultimile tale clipe din viață? Ioan 19:30 

"Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul. " 
       Să înățăm rugăciunea noastră spre Dumnezeu și să rostim: Doamne! Dă-ne puterea să ducem mântuirea până la capăt cu frică și cutremur.
 

Prezentare

08
Mar 2020
Simona Rauca
29
Dec 2017
Alina Panesiu
07
Mai 2017
26
Mar 2016
Pastor Brie Ioan -- Cantare : Grupul GENES Cluj