6 MARTIE - Cina Domnului

Luni, 29 Februarie 2016

 „ Căci am primit de la DOMNUL ce v-am învăţat; şi anume că, DOMNUL Isus, în noaptea aceea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi (vă rog să remarcaţi cuvintele „ pentru voi ” ); să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea DOMNULUI, până va veni El ” . (1 Cor. 11:23-26).

Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi l-a dat zicând: Acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi ” (Luca  22:20)

 „ Paharul binecuvântat pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulţi, suntem un trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine ” (1 Cor. 10:16-17). 

„ De aceea daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră, fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni ” (2 Pet. 1.5-7).

 „ Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt. Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre ” (1 Pet. 1:15-17).

Editorial

15
Dec 2019
Dan Guseth
28
Apr 2019
Nelu Filip
28
Apr 2019