Plan de citire a Bibliei

2 Împăraţi 19
Ioan 20
2 Împăraţi 19
Ioan 20