Plan de citire a Bibliei

2 Împăraţi 18
Ioan 19:23-42
2 Împăraţi 18
Ioan 19:23-42