Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 8:35-66
Filimon 1
1 Împăraţi 8:35-66
Filimon 1