Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 8:1-34
Tit 3
1 Împăraţi 8:1-34
Tit 3