Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 7:27-51
Tit 2
1 Împăraţi 7:27-51
Tit 2