Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 7:1-26
Tit 1
1 Împăraţi 7:1-26
Tit 1