Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 6
2 Timotei 4
1 Împăraţi 6
2 Timotei 4