Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 4
2 Timotei 2
1 Împăraţi 4
2 Timotei 2