Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 3
2 Timotei 1
1 Împăraţi 3
2 Timotei 1