Plan de citire a Bibliei

1 Împăraţi 2
1 Timotei 6
1 Împăraţi 2
1 Timotei 6