Plan de citire a Bibliei

Psalmii 147
1 Corinteni 3
1
Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut şi se cuvine să-L lăudăm.
2
Domnul zideşte iarăşi Ierusalimul, strânge pe surghiuniţii lui Israel;
3
tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.
4
El socoteşte numărul stelelor şi le dă nume la toate.
5
Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.
6
Domnul sprijină pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pământ.
7
Cântaţi Domnului cu mulţumiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu harpa!
8
El acoperă cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pământ şi face să răsară iarba pe munţi.
9
El dă hrană vitelor şi puilor corbului când strigă.
10
Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.
11
Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
12
Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
13
Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvântă pe fiii tăi în mijlocul tău;
14
El dă pace ţinutului tău şi te satură cu cel mai bun grâu.
15
El Îşi trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare.
16
El dă zăpada ca lâna, El presară bruma albă ca cenuşa;
17
El Îşi azvârle gheaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său?
18
El Îşi trimite cuvântul Său şi le topeşte; pune să sufle vântul Lui, şi apele curg.
19
El descoperă lui Iacov cuvântul Său, lui Israel, legile şi poruncile Sale.
20
El n-a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
1
Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Hristos.
2
V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi suferi,
3
pentru că tot lumeşti sunteţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?
4
Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!”, şi altul: „Eu sunt al lui Apolo”: nu sunteţi voi oameni de lume?
5
Cine este Pavel? Şi cine este Apolo? Nişte slujitori ai lui Dumnezeu, prin care aţi crezut; şi fiecare după puterea dată lui de Domnul.
6
Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească:
7
aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.
8
Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt totuna; şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.
9
Căci noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
10
După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
11
Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos.
12
Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,
13
lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14
Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată.
15
Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.
16
Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17
Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.
18
Nimeni să nu se înşele: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.
19
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”
20
Şi iarăşi: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.”
21
Nimeni să nu se fălească, dar, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre:
22
fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre,
23
şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.
Psalmii 147
1 Corinteni 3