Plan de citire a Bibliei

Psalmii 129-133
Romani 15:1-6
1
O cântare a treptelor.
1
Destul m-au asuprit din tinereţe – s-o spună Israel! –
2
destul m-au asuprit din tinereţe, dar nu m-au biruit.
3
Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea.
4
Domnul este drept: El a tăiat funiile celor răi.
5
Să se umple de ruşine şi să dea înapoi toţi cei ce urăsc Sionul!
6
Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
7
Secerătorul nu-şi umple mâna cu ea, cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,
8
şi trecătorii nu zic: „Binecuvântarea Domnului să fie peste voi!” „Vă binecuvântăm în Numele Domnului!”
1
Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine.
2
Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora.
3
Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.”
4
Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.
5
Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;
6
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
Psalmii 129-133
Romani 15:1-6