Plan de citire a Bibliei

Psalmii 97-99
Marcu 15:1-15
1
Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe!
2
Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
3
Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
5
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
6
Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui.
7
Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui.
8
Sionul aude lucrul acesta şi se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!
9
Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii.
10
Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi.
11
Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată.
12
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!
1
Dimineaţa, preoţii cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturarii şi tot soborul. După ce au legat pe Isus, L-au dus şi L-au dat în mâinile lui Pilat.
2
Pilat L-a întrebat: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?” „Da, sunt”, i-a răspuns Isus.
3
Preoţii cei mai de seamă Îl învinuiau de multe lucruri.
4
Pilat L-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri Te învinuiesc ei!”
5
Isus n-a mai dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat.
6
La fiecare praznic al Paştilui, Pilat le slobozea un întemniţat pe care-l cereau ei.
7
În temniţă era unul numit Baraba, închis împreună cu tovarăşii lui din pricina unui omor pe care-l săvârşiseră într-o răscoală.
8
Norodul s-a suit şi a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea obicei să le dea întotdeauna.
9
Pilat le-a răspuns: „Voiţi să vă slobod pe Împăratul iudeilor?”
10
Căci pricepuse că preoţii cei mai de seamă din pizmă Îl dăduseră în mâna lui.
11
Dar preoţii cei mai de seamă au aţâţat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba.
12
Pilat a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Dar ce voiţi să fac cu Acela pe care-L numiţi Împăratul iudeilor?”
13
Ei au strigat din nou: „Răstigneşte-L!”
14
„Dar ce rău a făcut?”, le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige şi mai tare: „Răstigneşte-L!”
15
Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit.
Psalmii 97-99
Marcu 15:1-15