Plan de citire a Bibliei

Psalmii 26-28
Faptele apostolilor 20:1-16
1
Un psalm al lui David.
1
Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.
2
Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rinichii şi inima!
3
Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.
4
Nu şed împreună cu oamenii mincinoşi şi nu merg împreună cu oamenii vicleni.
5
Urăsc adunarea celor ce fac răul şi nu stau împreună cu cei răi.
6
Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
7
ca să izbucnesc în mulţumiri şi să istorisesc toate minunile Tale.
8
Doamne, eu iubesc locaşul Casei Tale şi locul în care locuieşte slava Ta.
9
Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoşii, nici viaţa cu oamenii care varsă sânge,
10
ale căror mâini sunt nelegiuite şi a căror dreaptă este plină de mită!
11
Eu umblu în neprihănire; izbăveşte-mă şi ai milă de mine!
12
Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.
1
Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici şi, după ce le-a dat sfaturi, şi-a luat ziua bună de la ei şi a plecat în Macedonia.
2
A străbătut ţinutul acesta şi a dat ucenicilor o mulţime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia,
3
unde a rămas trei luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia.
4
Avea ca tovarăşi până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh şi Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum şi Tihic şi Trofim, care erau din Asia.
5
Aceştia au luat-o înainte şi ne-au aşteptat la Troa.
6
Iar noi, după zilele praznicului Azimelor, am plecat cu corabia din Filipi şi, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat şapte zile.
7
În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.
8
În odaia de sus, unde eram adunaţi, erau multe lumini.
9
Şi un tânăr, numit Eutih, care şedea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea şi a fost ridicat mort.
10
Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în braţe şi a zis: „Nu vă tulburaţi, căci sufletul lui este în el.”
11
După ce s-a suit iarăşi, a frânt pâinea, a cinat şi a mai vorbit multă vreme până la ziuă. Apoi a plecat.
12
Flăcăul a fost adus viu, şi lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri.
13
Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie şi am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou; pentru că el trebuia să facă drumul pe jos.
14
Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie şi ne-am dus la Mitilene.
15
De aici am mers pe mare, şi a doua zi am ajuns în faţa insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion, şi a doua zi am venit la Milet.
16
Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia; căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii.
Psalmii 26-28
Faptele apostolilor 20:1-16