100 ani Romania

Sâmbătă, 1 Decembrie 2018

                   Dragi fraţi şi surori de credinţă,

             România a fost şi a rămas o ţară frumoasă, cu oameni minunaţi. Indiferent cât de anevoios a fost drumul parcurs de naţiunea noastră, Dumnezeu a vegheat asupra României şi i-a binecuvântat toţi cetăţenii, mai ales pe cei cu teamă de Dumnezeu. Printre privilegiaţii care călătoresc spre veşnicie pe aceste meleaguri ne numărăm şi noi, credinciosii penticostali din judetul Bistrita Nasaud.  De la începutul prezenţei noastre pe aceste plaiuri, îndemnaţi de învăţătura Sfintelor Scripturi, Cartea noastră de căpătâi, crestinii penticostali  şi-au iubit ţara. Indiferent de conjunctură sau de sistemul de guvernământ, crestinii penticostalii s-au rugat pentru binele tuturor cetăţenilor români.  
            În vremuri de pace şi de libertate penticostalii au muncit cu onestitate, cu sârguinţă şi şi-au crescut copiii cu iubire şi cu respect faţă de ţară. În vremuri grele, în casele şi în adunările lor, penticostalii s-au rugat fierbinte pentru România. În timp de război, crestinii au luptat şi şi-au dat viaţa pentru independenţa şi pentru libertatea ţării. Când pentru o viaţă mai bună sau pentru o libertate religioasă mai mare unii penticostali au plecat din ţară, n-au uitat să împacheteze în sufletul lor şi frumoasa lor patrie, România.
            Aşa cum am făcut-o şi până acum, în aceste zile de sărbătoare să-I mulţumim bunului nostru Dumnezeu că suntem cetăţeni români şi că locuim într-o ţară unită. Să-I mulţumim lui Dumnezeu că în ţara aceasta am primit viaţa vremelnică şi că tot aici am descoperit drumul spre veşnicia glorioasă. Să-I mulţumim Părintelui nostru ceresc pentru toţi fraţii şi surorile noastre de credinţă şi de neam. Convinşi că El este Sursa oricărei binecuvântări vremelnice şi veşnice să ne rugăm cu credinţă pentru binecuvântarea spirituală şi materială a României.

           Să cerem insistent vremuri de pace şi de libertate. Să ne rugăm pentru copiii, tinerii, familiile şi pentru bătrânii României.

           Cu înţelepciune, urmând Modelui Mântuitorului, în puterea Duhului Sfânt să ne implicăm mai mult în răspândirea Evangheliei, oferind astfel fraţilor noştri posibilitatea cunoaşterii lui Isus Hristos şi obţinerea salvării din păcat şi partasia cu Rascumparatorul in slava.

           Să-L preţuim pe Tatăl, Fiul şi pe Duhul Sfânt, dragi fraţi de neam şi de credinţă.  

           Numai în felul acesta vom avea parte şi de frumoasa patrie cerească.

 
                                                La mulţi ani binecuvântaţi de Dumnezeu, România.